В американском журнале Responsible Statecraft (ST) опубликовали статью с призывом к США пересмотреть свою позицию относительно Молдовы и в конечном итоге прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

«На возможность российского вмешательства тут же отреагировали вашингтонские ястребы, которые разрабатывают планы "победить Кремль в Молдове" и побуждают учебные центры НАТО оказывать республике помощь в борьбе с любой российской гибридной лагрессией, углублять оборонные связи США и Молдовы и решать вопрос Приднестровья без участия России в дипломатических переговорах», — пишет журнал, посвящённый внешней политике США.

Эта стратегия опасна и контрпродуктивна, считает автор материала и задаётся следующим вопросом: «Неужели Вашингтону так необходимо ещё больше укрепиться в Восточной Европе и потенциально спровоцировать дальнейший рост напряжённости с Москвой из-за страны, не имеющей большого значения для безопасности Соединённых Штатов?».

Далее в журнале указывают, что политическая ситуация в Молдове, включая территориальный спор из-за Приднестровья, никогда не вызывала серьёзного интереса Вашингтона. И это неслучайно — они не имеют решающего значения для национальной безопасности США.

«Вашингтон не должен превращать Молдову в очередной полигон для опосредованной войны с Россией. В конечном счёте путь Молдовы к членству в ЕС не стоит того, чтобы подталкивать Запад и Россию к новому, более опасному уровню напряжённости», — подытоживает автор статьи.

Читать статью

▫️▫️▫️

Presa americană: Washington nu ar trebui să se amestece în treburile Moldovei

Revista americană Responsible Statecraft (ST) a publicat un articol în care face apel la SUA să-și revizuiască poziția față de Moldova și, în cele din urmă, să înceteze să se amestece în treburile interne ale țării.

"Posibilitatea unei interferențe rusești a fost reacționată imediat de către șoimii de la Washington, care elaborează planuri de "înfrângere a Kremlinului în Moldova" și încurajează centrele de instruire ale NATO să asiste Moldova în combaterea oricărei agresiuni hibride rusești, să aprofundeze legăturile de apărare dintre SUA și Moldova și să rezolve problema transnistreană fără participarea Rusiei la negocierile diplomatice", a scris revista, care este specializată pe politica externă a SUA.

Această strategie este periculoasă și contraproductivă, susține autorul materialului și pune următoarea întrebare: "Este atât de necesar ca Washingtonul să se afirme și mai mult în Europa de Est și să provoace potențial noi tensiuni cu Moscova din cauza unei țări care are o importanță redusă pentru securitatea Statelor Unite?".

Revista mai subliniază că situația politică din Moldova, inclusiv disputa teritorială din Transnistria, nu a prezentat niciodată un interes serios pentru Washington - și pe bună dreptate: nu este crucială pentru securitatea națională a SUA.

"Washingtonul nu ar trebui să transforme Moldova într-un alt teren pentru un război indirect cu Rusia. În cele din urmă, calea Moldovei către aderarea la UE nu merită să împingă Occidentul și Rusia la un nou nivel de tensiune, mai periculos", conchide autorul articolului.

Related news