Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO) опубликовала новый доклад о том, что молдавской судебной системе необходимо принять меры для борьбы с коррупцией в правительстве и правоохранительных органах. В докладе описан ряд волнующих вопросов относительно высоких государственных должностей и лоббирования, добросовестности в Пограничной полиции, деятельности аудиторов, выделяемых ресурсов для Антикоррупционной прокуратуры.

В докладе особо подчеркивается: правительство Молдовы сопротивляется изменениям, необходимым для прекращения коррупции среди политиков. Рекомендации по мерам были предоставлены правительству Молдовы по итогам четвертой оценки GRECO, однако только 33% из них были реализованы.

В докладе также обращают внимание на неэффективность Национального агентства по неподкупности (ANI) при проверке деклараций о доходах и имуществе чиновников.

GRECO также отмечает, что уровень доверия к правоохранительным органам в Молдове очень слабый: только 4,8% населения имеют высокую степень доверия полиции.

▫️Прочитать полный отчет

@jtf_shor

▫️▫️▫️

🚨 GRECO: Guvernul, poliția și justiția moldovenească necesită schimbări urgente

Un nou raport al grupului de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO) arată că sistemul judiciar din Moldova trebuie să ia măsuri pentru a combate corupția din guvern și din instituțiile de aplicarea legii. Raportul descrie o serie de chestiuni îngrijorătoare cu privire la funcțiile publice înalte și lobby-ul, integritatea în cadrul Poliției de Frontieră, performanța auditorilor și alocarea resurselor pentru Procuratura Anticorupție.

Documentul subliniază: guvernul Moldovei se opune schimbărilor necesare pentru a pune capăt corupției în rândul politicienilor. În urma celei de-a patra evaluări GRECO, guvernării i-au fost recomandate măsuri, dintre care doar 33 % au fost aplicate.

De asemenea, raportul atrage atenția asupra ineficienței Agenției Naționale de Integritate (ANI) în ceea ce privește verificarea declarațiilor de venit și de avere ale funcționarilor.

GRECO mai notează că nivelul de încredere în aplicarea legii în Moldova este foarte slab: doar 4,8% din populație are un grad ridicat de încredere în poliție.

▫️Citiți raportul complet.

Related news