Potrivit Forbes, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis să audieze argumentele în procesul împotriva autorităților moldovenești privind legitimitatea interzicerii partidului "ȘOR". Curtea a notificat guvernul Moldovei cu privire la depunerea plângerii respective, și a solicitat un răspuns în scris, până la 1 iulie 2024, cu descrierea faptelor și justificărilor, care au stat la baza interzicerii activității partidului în Moldova. De asemenea, CEDO a remarcat că analiza plângerii "ȘOR" poate deveni un "caz cu consecințe", deoarece există probabilitatea să atingă probleme relevante atât pentru Moldova, cât și pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Majoritatea plângerilor depuse la CEDO sunt respinse, fără a fi examinate pe fond. De exemplu, în 2020, 95 la sută dintre cauze au fost declarate inadmisibile sau respinse și doar 2 000 dintre acestea au ajuns la etapa de examinare pe fond. Potrivit Forbes, "momentul luării deciziei privind plângerea lui Șor este deosebit de important, deoarece guvernul moldovean trebuie să ofere un răspuns scris până în iulie, adică înainte de alegerile prezidențiale din republică, programate pentru toamna anului 2024".

În cele din urmă, organizațiile internaționale au reacționat la distrugerea democrației de către președintele Moldovei, Maia Sandu. Vom continua să ducem o luptă legală împotriva regimului Sandu până când nu va triumfa dreptatea.

▫️▫️▫️

Мир следит: ЕСПЧ проверит законность запрета партии «Шор»

По информации Forbes, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил заслушать аргументы по делу против властей Молдовы о легитимности запрета партии «Шор». Суд уведомил молдавское правительство о подаче соответствующей жалобы и призвал до 1 июля 2024 года предоставить письменный ответ с фактами и обоснованием запрета деятельности партии в Молдове. ЕСПЧ также отметил, что рассмотрение жалобы «Шор» может стать «делом с последствиями», так как в нём могут быть затронуты важные вопросы, имеющие значение как для Молдовы, так и для Европейской конвенции по правам человека.

Большинство жалоб, поступающих в ЕСПЧ, отклоняется без рассмотрения по существу. Например, в 2020 году 95% дел были признаны неприемлемыми или отклонены, и лишь 2 тыс. из них дошли до стадии рассмотрения по существу. Согласно Forbes, «время принятия решения по жалобе «Шор» имеет особое значение, поскольку молдавское правительство должно предоставить письменный ответ до июля, то есть до президентских выборов в республике, запланированных на осень 2024-го».

Related news