În urma publicării de către Departamentul de Stat al SUA a raportului, care dezvăluie corupția de amploare la nivel de stat în Moldova, tot mai puternice sunt apelurile ca SUA să sisteze finanțarea Moldovei.

 

Iată ce scrie International Policy Digest:

 

"În ciuda acestor probleme grave, Statele Unite și comunitatea internațională oferă asistență financiară guvernului moldovean, inclusiv 30 de milioane de dolari sprijin bugetar direct la începutul anului 2023. Scopul acestei asistențe - ușurarea poveriieconomice a Moldovei, acutizată de presiunile externe, inclusiv invazia Rusiei în Ucraina vecină.

 

Suma respectivă suplimentează ajutorul de urgență al SUA, în valoare totală de 300 de milioane de dolari, transferat începând cu februarie 2023. Aceasta, împreună cu împrumuturile recente de 466 de milioane de dolari de la FMI, subliniază necesitatea partenerilor externi ai guvernului Moldovei de a exercita presiuni asupra Chișinăului pentru a intensifica eforturile de combatere a corupției și de instituire a statului de drept, ca o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței financiaresuplimentare.

 

Statele Unite ar trebui să îndemne guvernul moldovean, precum și alte guvernări, unde  corupția a afectat toate domeniile de activitate, să acorde prioritate transparenței, responsabilității și procedurilor corecte în utilizarea acestor fonduri. Guvernarea eficientă și gestionarea financiară responsabilă sunt esențiale pentru soluționarea problemelor sistemice ale Moldovei și pentru promovarea dezvoltării durabile.”

▫️▫️▫️

США должны прекратить финансирование Молдовы из-за коррупции на государственном уровне

После опубликованного Государственным департаментом США разоблачительного доклада, раскрывающего масштабную коррупцию на государственном уровне в Молдове, все громче звучат требования прекратить финансирование Молдовы со стороны США.

Вот что пишет International Policy Digest:

«Несмотря на эти острые проблемы, Соединенные Штаты и международное сообщество оказывают финансовую помощь правительству Молдовы, включая 30 миллионов долларов в виде прямой бюджетной поддержки в начале 2023 года. Цель этой помощи — смягчить экономическое бремя Молдовы, усугубленное внешним давлением, включая вторжение России в соседнюю Украину.

Эта сумма поступила в дополнение к экстренной помощи США на общую сумму в 300 миллионов долларов, которая перечислялась стране с февраля 2023 года. Эта помощь, наряду с недавними кредитами от МВФ на сумму 466 миллионов долларов, подчеркивает необходимость международных партнеров правительства Молдовы оказать давление на Кишинев с целью активизации усилий по борьбе с коррупцией и установления правового порядка в качестве предварительного условия для получения дальнейшей финансовой помощи.

Соединенные Штаты должны призвать правительство Молдовы, как и другие правительства, где коррупция пронизала все сферы деятельности, уделять приоритетное внимание вопросам прозрачности, подотчетности и правовому порядку при при использовании этих средств. Эффективное управление и ответственное финансовое управление крайне важны для решения системных проблем Молдовы и содействия устойчивому развитию».

Related news