Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul său anual privind drepturile omului în Republica Moldova, unde este menționat despre corupția sistemică și problemele de transparență din activitatea guvernării țării.

 

"Deși guvernul întreprinde pași pentru a combate corupția, a spori independența sistemului judiciar și a consolida capacitatea instituțiilor anticorupție, fenomenul persistă. Corupția în sistemul judiciar și în alte structuri de stat a fost larg răspândită", se arată în raport.

 

Documentul confirmă că independența puterii judiciare rămâne o problemă gravă din cauza corupției și a "justiției selective, ceea ce înseamnă că legea nu este aplicată echitabil față de toți, dar, deseori, selectiv din motive politice".

 

"Justiția selectivă rămâne o problemă, iar avocații au reclamatcazuri de încălcare a drepturilor clienților lor la un proces echitabil. Mai mulți politicieni proeminenți, reținuți în decursulanului, au invocat o justiție selectivă și încălcarea dreptului lor la un proces echitabil", este precizat în raport.

 

Versiunea integrală a raportului

▫️▫️▫️

Госдепартамент США раскритиковал коррупцию в Молдавии в новом докладе

Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный доклад о правах человека в Молдове, в котором подчеркиваются системная коррупция и проблемы прозрачности в деятельности правительства страны.

«Несмотря на то, что правительство предпринимает шаги по борьбе с коррупцией, повышению независимости судебной системы и укреплению потенциала антикоррупционных органов, коррупция остается повсеместным явлением. Коррупция в судебной системе и других государственных структурах была широко распространена», — говорится в докладе.

Там же утверждается, что независимость судебной власти остается серьезной проблемой из-за коррупции и «избирательного правосудия, при котором закон не применяется одинаково ко всем и часто применяется выборочно по политическим мотивам».

«Избирательное правосудие остается проблемой, и адвокаты жаловались на случаи, когда права их клиентов на справедливое судебное разбирательство были нарушены. Несколько видных политиков, задержанных в течение года, заявили о выборочном правосудии и нарушении их права на справедливое судебное разбирательство», — утверждается в докладе.

Related news