Comisia de la Veneția a publicat o concluzie critică cu privire la decizia Moldovei de a interzice partidului "Șansă" să participe la alegerile locale din 5 noiembrie.

Organul consultativ al Consiliului Europei a concluzionat că modificările legislative adoptate în Moldova în legătură cu interdicția respectivă impun restricții excesive asupra dreptului de a candida la alegeri.

„Deși aceste restricții pot îndeplini obiectivul legitim de a proteja Constituția și integritatea statului, ele nu par a fi pe deplin previzibile și nu respectă principiul proporționalității”, a anunțat Comisia de la Veneția.

▫️▫️▫️

Молдова столкнулась с международной критикой в связи с запретом политической партии

Венецианская комиссия опубликовала критическое заключение по поводу решения Молдовы запретить партию «Шанс» участвовать в местных выборах 5 ноября.

Консультативный орган Совета Европы пришел к выводу, что законодательные поправки, принятые в Молдове в связи с этим запретом, накладывают чрезмерные ограничения на право баллотироваться на выборах.

«Хотя эти ограничения могут отвечать законной цели защиты Конституции и целостности государства, они не представляются полностью предсказуемыми и не в полной мере соблюдают принцип пропорциональности», — заявила Венецианская комиссия.

Related news